#EP2019

2019-05-23T08:10:23+02:00

100 jaar kiesrecht. Hoe lang nog? Gebruik je verstand (vandaag).
 #EP2019
Zelfportret uit mijn serie: ‘Woman is the pig of the world