‘Vandaag zou hij honderd jaar zijn geworden’, zegt men.
Zo denk ik niet, want als iemand voor eeuwig in je voortleeft dan is er geen reden om te tellen.
Mijn vader hield veel van me. Mijn moeder ook, ze heeft alleen minder lang de kans gekregen.