Hartelijk dank Provincie Limburg voor de financiële steun aan boek Silent Scream.

Geef gul! Via deze link Boek Silent Scream.

Elke euro extra maakt het mogelijk om de oplage te verhogen van 750 naar 1000 stuks. Alle deelnemers en alle geweldige mensen die mij tot nu toe belangeloos met raad en daad bijstaan ontvangen dan een gratis boek. Met jullie steun kan ik bovendien de hard werkende mensen die zich vrijwillig inzetten voor dit project financieel belonen. Hun inzet verdient alle ondersteuning die we kunnen bieden.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de website silentscream.nl waar ná de release van het boek het project Silent Scream verder gaat. Ook dit kost geld. Op deze website worden in de toekomst indringende verhalen en krachtige foto’s gedeeld van slachtoffers, plegers, familieleden en deskundigen op het gebied van seksueel misbruik. Het doel blijft om deze ongehoorde stemmen een platform te bieden en bewustwording te creëren over de impact van seksueel misbruik.

De stand na 32 dagen crowdfunden:
135% (doelbedrag was € 15.000), 253 donateurs en nog 13 dagen te gaan. Vriendenloterijfonds, het CultuurfondsLimburg en Provincie Limburg steunen Silent Scream. Al vóór de start van de crowdfundcampagne hebben Fonds ZOZ en Grensverleggers deBuren als eerste hun financiële steun toegezegd.

Mijn eigen bijdrage bestaat uit heel veel werk-/reisuren, tijd, aandacht en liefde. Jullie kunnen me helpen door een donatie te doen op Voordekunst. Je helpt me ook door dit project te delen op jouw sociale media en mensen te vertellen over Silent Scream. Heb je tips? Dan hoor ik die natuurlijk graag (ook voor bedrijven).

Dank aan allen! Samen staan we sterk!