We moeten elkaar respecteren en liefhebben gewoon zoals we zijn, alleen dàn kunnen we in vredige verbondenheid in vrijheid met elkaar leven.
Want: Ik mag er zijn!