Er bestaat (bijna) geen groter compliment dan iemands inspiratie te mogen zijn. Bedankt Joz Knoop voor jouw Jozzonet.


Zelfportret uit de serie ‘Nostalgia’ 2008.