Lammert Voos ik wil je bedanken dat je jouw verhaal, en dat van jouw voorouders, deelt met Silent Scream  En natuurlijk voor de toeristische toer door een groot deel van Groningen. Wat is het daar mooi! Het was een prachtige dag. <3

Het volgende terzijde: op 11 april a.s. verschijnt ‘Jericho’ van Lammert Voos. Tijdens een verwoestende burgeroorlog probeert correspondent Adam zich een weg te banen door de belegerde stad Jericho, gedreven door een haastig gemaakte belofte. Zijn pad wordt daarbij gekruist door onderwijzeres Lidija, die met haar familie vanuit een dorp naar de stad is gevlucht, en de barman van Hotel International, Devlet, die met gevaar voor eigen leven de vluchtelingen voorziet van voedsel en water. Tot slot is er de cynische VN-sergeant De Jong, die om onduidelijke redenen Adam wil helpen met zijn zoektocht. Als de stad definitief ingesloten raakt, ontstaat er een complete anarchie, waarin Adam, Lidija en Devlet hun waardigheid en menselijkheid proberen te bewaren. Maar is dat wel mogelijk midden in een oorlog?

Lammert Voos werkte jarenlang als vluchtelingenwerker, onder meer tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Eerder publiceerde hij het met lof overladen Groningse drieluik Malterfoske, Canisius en Gannef. Meer hier: Uitgeverij Thomas Rap, Jericho

HJIMvanGASTEREN links, Lammert Voos rechts