Bij Dekker v.d. Vegt boekverkopers in Nijmegen stond mijn boek ‘A house is not a home’ tussen de 2e-hands exemplaren. Toen ik aanbood om het te signeren zei men dat dit geen toegevoegde waarde heeft voor een 2e-hands boek. Ik ken nu mijn plaats: ramsj. Haaa….. 🙃