Nieuwe Ruimte Velp presenteert als kunstenaar van de maand
Winston Huisman
met als gast-exposant
HJIMvanGasteren

KRACHTIG SUBJECT VERSUS WEERLOOS OBJECT

Huisman onderzoekt door middel van zijn werk het onzegbare in de vrouw, het wonder, het wezen en vraagt zich af of hij nog wel zo kan werken: de man als verteller over de schoonheid van de vrouw. Worden zijn modellen als weerloze objecten onderworpen aan de mannelijke blik. Of is het een ultieme samenwerking, waar de één niet zonder de ander kan? Treft hem een zekere blaam? Met zijn verhalende rondingen, die verworden tot abstracte vrouwelijke essentie in verf op doek?
De man als beschouwende van de vrouw die danst, ze werken beiden maar wat hij doet blijft bestaan?
HJIMvanGasteren speelt op cartooneske, humoristische, super-ironische en soms ook pijnlijk realistische manier met het beeld van (hedendaagse) vrouwen. Ze verschijnt letterlijk en figuurlijk in vele, soms bewust archaïsche, complexe en zelfs tegenstrijdige gedaanten. In haar fotografische zelfportretten representeert ze in wezen alle vrouwen. Niemand anders dan zijzelf bepaalt wat ze laat zien. Ze beweegt als een hybride wezen tussen subject en object.
In deze duo-tentoonstelling wordt de kijker geconfronteerd met de vrouwelijke blik tegenover de mannelijke kijk op vrouwen. Via hun werk communiceren en duelleren Huisman en HJIMvanGasteren met elkaar met als resultaat een expositie zinderend van onderhuidse spanning voelbaar en zichtbaar in elke vezel van het lijf.
Website Huisman: salotto.com
Website HJIMvanGasteren: hjimvangasteren.eu
Opening: 4 december 2022 om 15.00 uur
Duur expositie: 4 december 2022 t/m 29 januari 2023, geopend elke zondag van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaar. Telkens is minimaal één van beide kunstenaars aanwezig.
Adres: Nieuwe Ruimte, Oranjestraat 36a, 6881 SE Velp
E-mailadres: info@nieuwe-ruimte.nl
Telefoonnummer: 06 41981230