Pratend met Jeroen van Paassen over een expo wordt van alles ter tafel gebracht.
(Wordt vervolgd.)