De pakketbezorger verraste me toen hij het collectieboek van Museum van Bommel van Dam afgelopen week door het voordeurraampje aan me overhandigde. Toen ik het opensloeg werd ik nogmaals verrast door mezelf in mijn moeders 45 jaar oude badpak. Tijdens een live atelier wil ik nogal eens uitpakken.

Collectieboek museum Van Bommel van Dam

Collectieboek museum Van Bommel van Dam